OFFENTLIGT, 
SVERIGE & UTLANDET, 
FRÅGESIDOR
Detta ligger under domänen www.vingar.se
LÄNKAR 
Senast uppdaterat 2006-05-02 

 

OFFENTLIGT:

Regeringen:  www.regeringen.se 
Riksdagen:  www.riksdagen.se 
www.socialdemokraterna.se
www.vansterpartiet.se
www.kristdemokrat.se 
www.mp.se
www.folkpartiet.se
www.centerpartiet.se
www.moderat.se
www.enhet.se
Bra länkar i mängder till offentliga sektorn: www.sverigedirekt.riksdagen.se 
Nyttigt & kul om vad de gör, många bra länkar till Öresundsregionen:  www.sverigesambassad.dk 
Bostadsbidrag, barnomsorg, totalförsvar, studier mm:  www.samhallsguiden.riksdagen.se  www.eu2001.se 
Hovet:  www.royalcourt.se 
Arbetsmiljöverket (Arbetarskyddsstyrelsen & Yrkesinspektionen): www.av.se 
Barnverket:  www.barnverket.nu   
Riksskatteverket, alla blanketter, kronofogden info om skuldindrivning och fastigheter på exekutiva auktioner, epostfrågor & svar,  deklarera på interaktiv blankett som summerar, faq, beställ personbevis m.m.:  www.rsv.se 
Riksgäldskontoret (dubbla räntan mot sparbankerna):  www.rgk.se 
 www.internetombudsmannen.se 
Pension:  www.ppm.nu  www.ppm.se 
www.forsakringskassan.se
www.pensionspara.nu  www.pension.nu
Budgetkalkyl finns här:  www.kov.se
Vägverket, Bilregistret (kolla vem som äger bilen och om skatten är betald. Beställ skyltar och nytt kontrollmärke, anmäl att du vill ställa av fordonet eller ta det i trafik.. Till de senare sakerna behöver du behörighetskoden du har i ditt registreringsbevis):  www.vv.se 
Översättning av registreringsnumrets bokstäver till siffror enligt tabellen: 
A=21 B=22 C=23 D=31 E=32 F=33 G=41 H=42 I=43 J=51 K=52 
L=53 M=61 N=62 O=63 P=71 Q=72 R=73 S=74 T=81 U=82 
 V=83 W=91 X=92 Y=93 Z=94 Å=01 Ä=02 Ö=03

Datainspektionen:  www.din.se 
Konsumentverket:  www.kov.se 
Diskrimineringsombudsmannen:  www.do.se 
Posten:  www.posten.se
SMHI (väder):  www.smhi.se
Statistiska Central Byrån:  www.scb.se
Sunets www-katalog: www.sunet.se/sweden/main_sv.html 
Bilprovningen. OBS att du måste ange din personliga kod som finns på kallelsen, säkert för att undvika att lustigkurrar (?) bokar in andra över hela Sverige och saboterar:  www.bilprovningen.se 
Allmänna reklamationsnämnden:  www.arn.se 
Riksbanken:  www.riksbank.se
Länsstyrelser:  www.lst.se 
www.police.se  www.sosalarm.se  
Polisens inofficiella hemsida:  hem.passagen.se/scpd/meny.htm www.polistidningen.org/start/index.cfm 
Lag om felparkeringsavgift (även mycket annat):  www.notisum.se/rnp/sls/lag/19760206.htm 
Om lagar o bestämmelser: 
www.lagrummet.gov.se  
Kartor tycker jag är kul. Många länkar på min sida med RES-tips.
Många bra länkar om det mesta:  www.dugamladufria.com 
Om försvaret, mer info än du anar:  www.mil.se 
Civilförsvar:  www.civil.se 
Hemvärnet:  www.hemvarnet.se 
Stockholms läns landsting:  www.sll.se 
Landstinget i Uppsala län:   www.lul.se 
Landstingen i Skåne:   www.skane.se 
osv bland landstingen...
Åre kommun:  www.are.se 
Göteborgs stad:  www.goteborg.se 
Sundbybergs stad:  www.sundbyberg.se  
Alvesta:  www.alvesta.se 
Klippans kommun:   www.klippan.se 
osv bland kommunerna...

SVERIGE & UTLANDET
Sida:  www.sida.se 
www.manskligarattigheter.gov.se
Många länkar om utvecklingsländer
www.rikedom.nu  www.unicef.se   www.amnesty.se   
Rädda Barnen:  www.rd.se
Human Right watch   www.hrw.org  
Rumänien:  www.erikshjalpen.se  
Kvinnoutbildning:  www.diakonia.se 
www.afrikagrupperna.se 
Uganda & Zambia:  www.utangranser.org 
Tanzania:  www.forumsyd.se  
Zimbabwe:  www.manniskohjalp.se 
Sierra Leone:  www.redcross.se  
 Sydafrika:  www.lotcobistand.org 
Nepal:  www.ungaornar.se   www.palmecenter.se  
Indien:  www.plansverige.com  

 

FRÅGESIDOR
för dig som vill veta mer:


Lund:  uarda.lu.se/cgi-bin/asklu/OK-fraga.cgi 
Luleå:  www.teknikens-hus.se/forskare 
Uppsala vattencentrum:  www.uvc.uu.se/professorvatten/default.asp 

Stockholms universitet:  www.kunskapsbanken.su.se 
Väder:  www.smhi.se/kund_t/fragor.htm 
Humariora, dvs historia, idéhistoria, filosofi, etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap:  www.info.umu.se/fragahum 
Psykiatri:  spn.medicallink.se/fragelada 
Tele:  www.telemuseum.se/fraga/fraga.html 
Biologi & Geologi:  www.nrm.se/jourhavande_biolog/welcome.html 
Carl von Linné: www.linnaeus.uu.se/online 
Bibeln: www.bibelsajten.nu/fraglada/fraga.htm 
Historia:  www.historiska.se/learning/historiker/quest.html  
Sveriges lantbruksuniversitet:  www.slu.se/forskning/fraga 
Jordbruks- och miljöteknik:  www.jti.slu.se/askjti.htm 
Har du en unik idé?  www.prv.se 
Enormt faktarikt en guldgruva till länksamling,:  www.journaliststoolbox.com

 

Bakåt Uppåt Framåt