TRAUMARINGAR
Detta ligger under domänen www.vingar.se
SENASTE UPPDATERING  2011-06-11

För att inte riskera att ställa till ev skada behöver man lära sig detta tillsammans med någon, som kan gå med slagruta, kan frågeteknik, kan hitta & känna traumarings-formationerna, gärna även "se" med aurasyn. Vi har kurser när vi lär ut detta, nedanstående är bara kort utdrag och det ger naturligtvis ingen erfarenhet att känna igen olika trauma-"formationer".

Kunskapens ursprung.

Arne Groth är den, som visat att traumaringar existerar och Arne har gett oss de grundkunskaper vi har. 
Sedan har bl a Jenny Fransson varit med och "tittat", när traumaringar undersökts av Eva Svensson, Per-Uno Fransson, Rolf Heinemann och Lars Hansson (se länksidan). De har sett att äldre inte behöver ligga längre ut, en traumaring kan vara "överlagrad" i flera liv. Osv osv.  
Det finns mycket mer att utforska på området.

Bl a har Jenny sett att det även finns "traumabollar", som kan vara mycket störande...

När uppstår traumaringar?

Vid starka traumatiska händelser, som individen förtränger, inte bearbetar tillräckligt eller inte sörjer färdigt. De bildas av negativa upplevelser från detta och tidigare liv. De sätter sig som bl a ringar runt kroppen, grovt: en ring för varje trauma, men vi har sett att en ring kan vara lagrad från minst 3 olika liv.

Hur ser traumaringarna ut?

Om man med aurasyn "ser" på traumaringarna kan de delas in i två huvudgrupper:

  1. Det man vanligen kallar "traumaringar" liknar mest en stor rökring. Tänk dig att en person står mitt i ringen. Det kan finnas många ringar. Ringarna har olika tjocklek, höjd, färg och täthet. De kan vara mer eller mindre ringformade formationer och ringen är inte homogen utan varierar i utseende runt om.
  2. Olika sorters formationer/bildningar, som hör till trauman. De kan vara kopplade till, eller vara skilda från, traumaringarna. Utseendet kan vara likt bollar, med eller utan "taggar". De kan även se ut som "galaxer" med spiralarmar. Liknande "bollar" kan vara kopplade till värkande ställen på kroppen. Tar man bort "bollen" minskar/försvinner ofta värken. 

Mellan kroppen och traumaringen går det band. Finns det en trauma-boll går det band från den till en traumaring och/eller till kroppen. Ett band från framsidan kan t ex slingra sig runt kroppen och sluta på ryggen, där det sitter fast i kroppen. Via muskeltest märker man att man blir svag när man koncentrerar sig på "bandet" och håller där det går in i kroppen. Det ser ut att vara bra att "heala" den platsen.

Trauman från olika liv, som ligger tusentals år från varandra kan finnas överlagrade på ungefär samma plats. I början trodde vi att äldre ringar låg längre bort från kroppen, men det verkar inte stämma alltid. Ringarna kan ligga glest eller tätt.

De kan vara smala eller breda.
De kan kännas (som täthet) tunna eller tjocka.
De kan vara svaga eller starka.

Hur hittar vi en trauma-ring?

Med t ex slagrutans hjälp ...
Med pendelspröt kan man följa bandet in till kroppen.

Vi kan fråga vilket chakra som påverkas och när traumat inträffade.
Med clairvoyant seende kan man ta fram händelsen, som orsakade traumat.

Hur tar man bort en traumaring?

Följ de pendlingsregler, den frågeteknik du lärt för att nå högsta kvalitet.
Kiinesiologi = muskeltest är bra eftersom du då kommunicerar med kroppen.

Personen måste själv vilja ha den hjälp du ska försöka ge.

Ta inte bort traumaringar om personen inte bett dig eller gett sitt medgivande.
När du kollar med pendling eller kinesiologi lägg gärna till villkoret: "Enligt personens Högsta Gudomliga Plan"...

Arbeta alltid ödmjukt och kärleksfullt.

Stressa inte utan ta god tid på dig.

Välj en lugn, positiv omgivning och låt personen stå på neutral plats m.a.p. jordstrålning etc.
Inte mobiltelefon i fickan, eller lysrör, lågenergilampa, halogen- eller LED-lampa i närheten.

Följ schemat:

.....(1 A4 med info, som vi har med och förklarar på kurser)....

Alternativa sätt att ta bort traumaringar

Du kan plocka bort ringarna så här:

PENDELSPRÖT / SLAGRUTA...
PEKARE...
HÄNDERNA...
HEALING...

Prova ut vad som passar dig bäst.

Som alltid:

Det viktiga är att du direkt gör en uppföljning och kollar upp resultatet!

Ibland kan traumaringen åka tillbaka och då får du ta bort den igen.

Till startsidan!