Total-Terapi
Detta ligger under domänen www.vingar.se

SENASTE UPPDATERING  2006-03-20

Informationen inför kursen jag var med på såg ut så här:

Knut Eklunds behandlingsmetod.

Kursdeltagarna har rapporterat goda resultat. Missa inte chansen att lära dig detta!

TOTAL-TERAPI

En i Sverige ny behandlingsmetod, där du får lära dig att behandla dig själv och dina närmaste med hjälp av din egen tankekraft, en speciell förstärkningsplatta och pendel. Med hjälp av ett egenutvecklat behandlingssystem började norrmannen Knut Eklund att för åtta år sedan dräpa sjukdomsframkallande virus och bakterier hos sig själv och andra med hjälp av tankens kraft. Det var början till det, som idag utvecklats till en behandlingsmetod kallad TOTAL-TERAPI, där du med tankens.kraft, förstärknings-platta och pendel, lär dig påverka dina egna och andras hälsoproblem.

Du kan inte bara kan behandla människor utan också växter och djur.
Du kan bl a minska skadlig jordstrålning t ex i ditt hus och på din arbetsplats. Detta är möjligt därför att Eklund har forskat på hur medvetandets tankar, känslor, vilja och minne kontrollerar och styr levande organismer och den fysiska materien.

Vid Princeton University i USA har man under närmare 20 års tid forskat angående "tankens kraft". De har under denna tid utfört mängder av försök, där vanliga människor med hjälp av tankens kraft ändrade datamaskinernas digitala program.

Metoden liknar Åke Lindgrens. Han har framgångsrikt i många år på heltid arbetat med att på distans bl a störa av jordstrålning i hus.

Behandlingsprogrammet "Total-Terapi" är lätt att lära sig. I kursmaterialet kan du bl a läsa om bakgrunden till vårt medvetandes funktionssätt och om orsaker till varför vi blir sjuka. Medtag eget foto till kursen, dels för att "köra" på dig själv under kursen och dels för att Knut, om du vill, kan behålla fotot och hjälpa dig senare.

Till startsidan