PATENT PÅ LIV? 
 GENMANIPULERING.
Detta ligger under domänen www.vingar.se

Ett inlägg från Eli Ros
Avsett för att kopieras och spridas!

 

Möjligt ta patent på liv
Vi konsumenter måste protestera mot bioteknikindustrins framfart

 

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har någon kunnat patentera olika livsformer.

Med genmanipulering är detta möjligt. Vilka har rätt att göra ingrepp i växter och djurs arvsmassa? Vem har rätt att utöva våld på naturen? Forskare som sysslar med att förändra i arvsmassan anser att detta inte är något nytt för att lugna oss konsumenter. Låt inte lugna er! Förädling, korsning av växter inom samma art, har använts under lång tid. Skillnaden är att då blandas inte gener mellan olika växter eller djur. Tekniker finns nu för att flytta en specifik gen från en art till en annan.

En giftgen från skorpion har stoppats in i majs, så att den kan producera insektsgift. Giftet i jorden tar död på svärmarfjärilar och pollenet som sprids dödar monarkfjärilar. Vad händer i nästa steg i näringskedjan? Vad händer med de fåglar, som lever på insekter som bekämpas? Att resistens överförs från gröda till djur till människa kan inte uteslutas. Om transgena arter sprider sina egenskaper till en annan och närbesläktad art, t ex ogräs är dåligt utrett. Så har redan skett från raps till åkersenap. 

Vad händer med den biologiska mångfalden? Vad vet vi om långsiktiga effekter?

Vi vet idag inte säkert hur många växter, som fått nya egenskaper på genteknisk väg. Inom några år kommer det enligt uppgift från forskarhåll att finnas flera hundra genmanipulerade växter. 

GMO (genmodifierade organismer) kan allvarligt rubba balansen i naturen och vara risk för hälsan. På förpackningen kan det stå "garanterat fria från främmande gener". Med nya förbättrade analysmetoder på livsmedelsverket har de funnit genmodifierad soja i många sådana produkter. Soja ingår i mer än 30 000 olika livsmedel. Fungerar våra kontrollmyndigheter? Kan vi lita på dem?

De vita riskornen har fått fyra nya gener från påsklilja för att kunna producera betakarotener. Först tas alla skaldelar bort där all näring finns naturligt. Riset transporteras från Schweiz till bl. a. Sydostasien, Kina och Indien. Länder som av tradition odlat ris i tusentals år. Hela kornet har nyttjats tills vi västerlänningar lärde ut att de skulle äta det "fina" vita riset där i princip all näring är borta. Nu vill manipulatörerna framhålla att de med detta manipulerade ris kan rädda synen på miljontals barn.

Forskare i Umeå har förändrat aspträdets hormonsystem så att trädet växer femtio procent snabbare. Försök med förskjutning av blomningstid med hjälp av gener från blomma till träd har också påbörjats.

Även djurens tillväxt har man skyndat på. I Skottland har man fått fram en lax som väser två till tre gånger snabbare än normalt. Vad händer om dessa laxar fortplantar sig med vilda laxar? Även möss och grisar har man gett sig på att "förstora".

Ingen kan garantera att de manipulerade generna inte sprider sig till växter och djur i omgivningen. Uppfattningen om pollenspridningen är oklar. Detta sprids mycket längre än GM-företagen angett. Handlar om kilometer istället för meter. Vem kan man lita på?

Från den 10 april får vi nya regler. Genmodifierade livsmedel ska märkas om det går att visa (mäta) en skillnad från det ursprungliga livsmedlet. Undantag från märkning gäller om högst en procent genmodifierad råvara finns i en livsmedels-ingrediens och om det rör sig om oavsiktlig inblandning!? Tillsatser och aromer som i sig inte är genmodifierade men har framställts med genmodifierade process-hjälpmedel skall inte märkas.

Vilken är KF´s inställning? De säger inte nej till användning av genteknik. Detta under förutsättning att:

Med den hemligstämpling som sker hos bioteknikföretag som Monsanto, Astra-Zenica m fl. redan idag litar i varje fall inte jag på att vi konsumenter får bättre information i fortsättningen. Att fråga leverantören om produkterna är fria från genmanipulation (som KF gör idag) anser jag inte är tillräckligt.

Riskerna är stora att gå in i en ny "galna ko-sjuke"-situation enligt forskare i Storbritannien. En forskare i Skottland slog för flera månader sedan larm om farorna med genförändrad mat. Han hade forskat på råttor, som matats med genförändrad potatis och funnit att de fått sitt immunförsvar skadat. Deras hjärnor och andra inre organ krympte. Han fick sparken och hans forskning kallades otillförlitlig. Tjugo forskare från olika länder som gått igenom hans forskningsresultat, och inte funnit något anmärkningsvärt, anser att genförändrad mat inte kan anses tillförlitlig. 

Hur kan genmanipulerande företag erhålla patent på inte bara gröda utan även på själva genen, vilken kan avyttras och manipuleras in i andra organismer? Risk finns att vi skapar nya sjukdomar och epidemier. (Bakterier kan bli resistenta). För att vi inte ska oroa oss i onödan har man inom EU börjat använda ett nytt begrepp "Novel foods" för genmanipulerad föda.

Ju mer oinformerade vi konsumenter är, desto mer vinner företagen. Vi konsumenter som inte önskar dessa produkter måste stå upp och säga ifrån innan allvarliga skador på vår hälsa och i vår miljö uppkommer.

 

Eli Ros

Telefon 08-641 58 15


OBS!    
   
  HÄR ÄR DET SLUT PÅ ELI´s SKRIVELSE.


McDonalds slutar med GMO-potatis i USA

enligt Wall Street Journal. Den genmanipulerade potatisen har ej använts i Sverige. I USA kallas pommes frites från denna potatis "New Leaf" och detta beskrivs bl a i Michael Pollan´s bok "Att leka Gud i grönsakslandet".


För den som eventuellt tror på utomjordiska intelligenser:
Det finns många, med varierande engagemang och intresse för oss.
En utsaga:

Genmanipulering är åter ett exempel på vad ni människor klarar tekniskt, men vars negativa konsekvenser ni inte ens kan ana.
Grovt gäller följande, sambanden är mycket mer komplicerade än de flesta av er någonsin kan ana. Fler och fler av människorna börjar dock inse att allt hänger ihop och att riktiga konsekvensberäkningar bl a hämmas av:
   för kort framförhållning,
   okunskap på andra dimensioner,
   brist på "riktig" kunskap om människan och hennes omgivning,
   brist på riktiga värderingsmetoder eftersom er vetenskap "grovt sett"
       dels tror att allt beror på en orsak,
       dels tror på sina begränsade instrument och sin begränsade verklighetsuppfattning.
El, atomkraft, radio och mobiltelefoner etc är redan ett gissel för människorna. Bl a hämmar de er kontakt med, för de flesta av er, osynliga och okända världar. Det finns grupper som välkomnar och stöder detta, medan andra beklagar det.
Ni förädlar maten och använder tillsatser till föda och jord på ett sätt som förstör:
   marken för er och
   gör er själva sjuka.
Bland annat "hjälps", läs stjälps ni av övertro på vetenskap, religion, politiker och även på olika andeväsen och/eller utomjordiska grupper. Majoriteten av människorna är helt omedvetna. Av den medvetna minoriteten verkar majoriteten lika okritiskt lättlurad som mänskligheten i stort. Råd: Lyssna på flera grupper, var kritisk och lyssna med hjärtat. Till dem som kanaliserar: tänk på varför någon grupp vill få dig att tro en sak, var kritisk, verifiera resultaten, använd huvud, intelligens, erfarenhet. Men!!! Var beredd på att sanningen är långt ifrån det ni någonsin anat.
En orsak till att ni inte kan få "svaren" är
   dels att människornas fria vilja är en universell regel,
   dels skulle dylik kunskap användas fel pga makt-intressen hos människor och i olika organisationer, politik, religion, vetenskap och affärsintressen.
Införandet av kristendomen blev inte vad vi väntat oss, ni lyssnar inte på råd som det var tänkt utan mänskliga maktfaktorer har strypt den tänkta kommunikationen. Numera kan man likna mänskligheten med en jättetankerbåt, som är på väg att gå på grund, men ingen i maskinrummet lyssnar på kaptenen som ska styra båten.

Svenska Naturskyddsföreningen, www.snf.se , tar upp problemet: 
Är genmodifierade grödor något bra eller dåligt? Svaret är att ingen vet. 
SNF måste (?) väl luta sig på vetenskapen, som verkar ligga i händerna på kommersiella intressen som styr vad som ska undersökas = vilka projekt får anslag. Det som är obekvämt "existerar inte" enligt alltför många styrandes strutspolitik. Jordstrålning hör dit. Mobiltelefoner & elallergi mm hör dit. Amalgamfrågan hör dit. Cancerfrågan hör dit. 

Jag skulle inte sätta en enda krona i dagens cancerfonder, det många alternativare med bred erfarenhet berättar om som möjliga orsaker forskar man inte på. Sjukdomar beror på summan av ett antal sjukdomsframkallande faktorer, många av dessa är ännu "röda skynken" för vetenskapen. Vem minns inte hur den kända Lundaprofessorn David Ingvar gjorde narr av och dömde ut elöverkänsliga, han sade att det var helt omöjligt att en människa skulle reagera på de strömstyrkor man talar om. Nu vet man bättre men alltför många vetenskapsmän har inte lärt sig vara det minsta ödmjuka och se i backspegeln. Se bara hur vi behandlar mobiltelefonfrågan och godtar lysrör, halogenlampor, transformatorer, lågenergilampor i hem och skolor. 
Läs mycket mer på "HÄLSO-sida", som numera är flyttad till www.jordstralningscentrum.nu  

SENAST UPPDATERAT 2006-03-20