Kroppspulsering

eller

HOLISTIC PULSING
Detta ligger under domänen www.vingar.se
Sidan senast uppdaterad 2006-08-20

b081croc-surf.gif (4114 bytes)

 

Läs det här före behandlingen och 
läs det gärna igen när du kommer hem !

Effekterna av en behandling är långtgående.

Du märker vissa förändringar och gör vissa erfarenheter omedelbart, medan andra dyker upp efter någon timme eller ibland efter flera dagar.

Till detta kan läggas att behandlingarna bygger på effekterna successivt tills Du når den djupare insikt om Dig själv och Din kropp, som denna kraftfulla teknik för självkännedom ger.

Inför behandlingen är det viktigt, som vid alla behandlingar, att Du berättar om Du är under läkarbehandling eller medicinerar.

Erfarenhetsmässigt känns behandlingen extra skön vid bl a värk, stress, reumatism, oro, ångest, relationsproblem, …

En enstaka behandling med KROPPSPULSERING är en skön och mycket nyttig erfarenhet med märkbara och ibland mirakulösa effekter.

Man uppnår en djup, skön avslappning som ger ny energi.

Det är en mycket speciell och djupt läkande form av behandling.

En skön och enkel men effektiv behandlingsmetod, där du blir vaggad i en rytm som liknar fostrets puls. Detta leder till en djup avspänning.

Den tillför ny glädje och lekfullhet och bidrar till vår inre utveckling.

Man kan använda sig av KROPPSPULSERING för olika ändamål, t ex djup avslappning, för stress och spänningar, fysiska smärtor och rubbningar, eftersom den arbetar på ett direkt plan med blockeringar i kroppen.

Under en behandling tillämpar givaren konstanta gungande rörelser på olika delar av kroppen, medan mottagaren vanligtvis ligger på massagebänken med kläder på. Gungningshastigheten är liknande ett fosters hjärtslag, 120 till 160 slag per minut. Fostersambandet är betydelsefullt. Kroppspulseringens gungande teknik är en av de mest djupgående och avslappnande behandlingarna p.g.a. dess inverkan på nervsystemet, och behandlingen ger djupgående resultat snabbt.

Lika väl som KROPPSPULSERING kan bota fysiska problem, kan den vara välgörande när emotionell läkning behövs. Barn reagerar med lätthet och snabbt på behandling, det lindrar t ex raseriutbrott. Metoden är också av stor betydelse för sjuka eller äldre genom att "rytmisk mobilitet" kan smörja/olja våra leder vid stelhet eller begränsad rörelseförmåga, så att ledernas rörlighet kan återställas. Problem med ödem har minskat efter behandlingar.
Metoden har något värdefullt att erbjuda alla åldrar i olika hälsotillstånd.

KROPPSPULSERING är en behandlingsform, som i sig själv är komplett, men som mycket väl kan kombineras med andra behandlingsmetoder, t ex massage, Rosenmetoden, healing, kinesiologi.

För att uppnå det resultat och de långtgående effekter, som man önskar av KROPPSPULSERING krävs att man genomför flera behandlingar.

Erfarenheterna visar att ca 12 gånger är lämpligt i en första omgång. 

Det beror på att det ena framsteget bygger på det andra.

Behandlingen kan ge positiva fysiska effekter,
även sådant man kanske inte väntar sig.

De fyra första behandlingarna låter Dig varsamt lära känna hela Din kropp på ett sätt, som tidigare ej varit möjligt.
Du når allt högre nivåer av insikt om Din kropp.
Samtidigt når Du via kroppen kontakt med Ditt undermedvetna och lär känna känslor och tankar, vilka hittills varit dolda för Dig.
Kom ihåg att det tagit Dig hela livet att nå till den punkt där Du nu befinner Dig.
Låt KROPPSPULSERING bli Ditt beslut att förbättra hälsa och välbefinnande.

Efter ungefär sex behandlingar börjar "integrationen".

Det är en process, snarare än en händelse och den kommer att växa sig allt starkare under de följande behandlingarna.

När du på allvar känner Din kropp, så kommer Du att uppleva total tillit i Dig själv, Du har förstärkt Din självkänsla.

Tidigare problem kommer Du att kunna vända till möjligheter att handskas med och använda till Din egen fördel.

Under de senare behandlingarna kommer en "integration" att ske på alla områden i Ditt liv, en samklang mellan Dina känslor och Ditt kroppsmedvetande.

Du kommer att bli hel i ordets rätta bemärkelse, så som Du en gång var menad att vara.

Det kommer att märkas i Din hälsa, Din energi och Dina relationer.

Ditt självförtroende, Din kraft och Din karisma kommer att förstärkas.

När Du gått 12 behandlingar kommer Du instinktivt att känna när Du behöver "ladda om" och fortsätta utforska Dig själv med hjälp av

KROPPSPULSERING .

Du skall alltid minnas att KROPPSPULSERING hjälper genom glädje - inte uppoffring.

Behandlingen är skön och inte smärtsam.

Din upplevelse kommer att vara njutbar och rolig.

Det är omöjligt att överdosera KROPPSPULSERING.

Det är som att fråga efter hur mycket kärlek någon behöver.

Det är värdefullt att föra dagbok över framstegen Du gör med

KROPPSPULSERING = HOLISTIC PULSING.

Notera alla förändringar eller ovanliga händelser, de är indikationer på djupare förändringar.

Vi har också märkt stor skillnad hos de mottagare, som läst handboken om HOLISTIC PULSING.

De, som läst boken, når snabbare och djupare resultat med större insikt i sina liv som följd, än de som inte läst boken.

 

Lite infotext om vad 
Holistic Pulsing går ut på...

Holistic Pulsing is based on the principles of rhythm and movement. It is a thoroughly relaxing, gentle rocking technique that stimulates the fluids in the body (immune system/function).

This technique loosens and softens deep held stress & trauma within the body & mobilises all the body fluids. Its benefits include.

  • Deep relaxations and release of stress, tension and toxins.
  • Increased joint mobility & pain relief.
  • Increased Immunity & Circulation.
  • Resolving physical & emotional trauma.
  • As a preventative & for increased wellbeing.
  • Expanded self awareness
  • More capacity for joy and well-being.
HOLISTIC PULSING: 

A technique of freeing body tensions and bringing about deep relaxation by attuning to the rhythms of the body. It is an easy, natural way of unblocking, without trauma. It works on all systems of the body and is always enjoyable and often blissful. Pulsing often produces "Gentle Miracles"
No oils are used and there is no need to undress. 

Holistic Pulsing is a gentle, body-centred healing system in which rhythmic rocking, stretching and extending movements create a wave movement that ripples through the body mobilising body fluids, (circulation, lymph, cerebro-spinal, and intra-cellular), joints, musculature, organs and systems. Holistic Pulsing can be used simply for relaxation or as a self-empowering process in which one can gain significant insight at spiritual, emotional and physical levels. It helps to relieve deep stress and increases feelings of aliveness and joy. It has been reported to stimulate immune response, and enhance toxin release.

Den enda boken om 
Holistic Pulsing

Jag köpte mitt ex via BOKUS, se länksidan. Reklamsnack från sista omslagssidan. Även om det säkert är sant undrar man om författaren känner till styrkan i modern kinesiologi och i en del healingbehandlingar. Oavsett metod hänger mycket på utövaren, vars inställning: INTENTION & FOKUSERING och mer eller mindre omedveten användning av healing gör mycket. Kolla på vilka ledsagare läkare, terapeuter, föredragshållare etc har med sig! 

Tovi Browning. N.D, D.O.
 GENTLE MIRACLES
Holistic Pulsing
2 books in One * ISBN 0-646-12628 * 360 pages.
Now we can all
heal each other
and the planet

You will benefit instantly from reading this book! It is not called Gentle Miracles for nothing. This is one of the most empowering books for the reader ever written.

Challenging and loving, Gentle Miracles is both entertaining and informative.

With her unique clarity and insight, Tovi Browning has developed Holistic Pulsing into a complete system of healing and self enhancement, which is revolutionizing the concept of healing, health and life as a whole.

This remarkable approach shows you how to heal yourself as you heal others. Simple to learn, this book provides you with the information you need to start treating your family, friends, partners or clients.

Countless lives have changed through Holistic Pulsing. Professionals using Holistic Pulsing to enhance their techniques include Psychologists and Psychotherapists, Nurses, Doctors, Massage Therapists, Ostepaths, Heller-workers, Homeopaths, Naturopaths, and many more. 

In Book 1, Tovi Browning leads us through an esquisited crafted and comprehensive philosophy of living. From our connection with rhytm, water, and our early days in the womb, we are taken on a journey where every aspect of our life is revealed from extraordinary perspectives.

We come to realize the crucial and inseparable threads by which we are connected to our planet Earth. As we discover the identical keys to its healing and ours, we experience the hope of life in the 21st century, beyond, and right now.

Book 2 takes you clearly and effortlessly through the practical technique which you can enjoy with anyone.

NJUT

av din resa med

Kropps-pulsering !

LÄNKAR
Carina Lindh är den enda jag vet som nu håller kurs:
http://www.zyxcess.com/
 
 LÄNKBYTARE! 
Ylva Hallström kombinerar bl a Reiki med Holistic Pulsing. Stockholm.
http://www.mirakel.org/XYZ/ylva_malmstrom.html
...Massage Hopi ear candling Holistic Pulsing Reiki Flower essences I...
http://pac.com.au/~pegasus/ 

Få behärskar tyvärr denna sköna metod. 
Jan från Sala gick kurs samtidigt med mig:
Chiropraktiker mm Jan Pettersson.
Mottagning söder om järnvägsstationen. 
Kvarngatan 2. Tfn: 0224-158 76.

 

Till Per-Uno´s startsida
Till vingar.se